Espiritismo
Menu 
"Den Gule Villa / The Yellow Villa"

Dirch Passers Allé 2, 2000 Frederiksberg
Spiritist Forening Allan Kardec i Den Gule Villa

DEN SPIRITISTISKE LÆRE  

eller  

SPIRITISMEN


 
Hvad drejer den sig om ?

 
·  Spiritismen er en samling af principper og love, meddelt af Højt udviklede Ånder, nedskrevet i Allan Kardecs Værker: Åndernes Bog, Mediernes Bog, Evangeliet ifølge Spiritismen, Himmelen og Helvede ogGenesis, disse bøger danner grundlaget for den spiritistiske lære.
 
·  “Spiritismen er videnskaben som omhandler Åndernes natur, oprindelse og skæbne, samt deres samvirke med den legemlige verden.”                Allan Kardec
(Allan Kardec, "Hvad er Spiritismen", Forord.)
 
·  “Spiritismen virkeliggør det Jesus sagde: "Og jeg vil bede Faderen og han skal give jer en anden talsmand, for at han skal være hos jer for evigheden, sandhedens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kender ham ikke. I kender ham, for han bliver hos jer og skal være i jer."(Johannes 14:16-17)"Spiritismen giver indsigt, så at mennesket får viden om hvor det kommer fra, hvor det skal hen og hvorfor det befinder sig på jorden; den minder mennesket om de sande principper om Guds lov og trøster igennem tro og håb.”
(Allan Kardec, "Evangeliet ifølge Spiritismen", kap. VI-4)
 
 
Hvad tydeliggør den?
 
·  Den tydeliggør nye og grundigere begreber om Gud, om Universet, om Menneskene, om Ånder og om Lovene som regulerer livet.
 
·  Spiritismen tydeliggør også hvad vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen, hensigten med vor eksistens på jorden og årsagen til smerte og lidelse.
 
 
Hvad indebærer den?
 
·  Ved at bringe nye begreber om mennesket og alt som omgiver det, berører Spiritismen alle felter i det menneskelige kundskab, aktivitet og adfærd. Den åbner en ny epoke for Menneskehedens fornyelse.
 
·  Spiritismen kan og bør studeres, analyseres og udøves i alle livets grundlæggende aspekter: videnskabelige, filosofiske, religiøse, etiske, moralske, pædagogiske og samfundsmæssige.

_ . _

Spiritist Forening Allan Kardec / GEEAK-DK 
Velkommen til  vores spiritist forening. Hos os kan du deltage i:
 
- Spirituelt oplæg og healing åben til publikum én gang om måneden, hver 2.tirsdag.
- Ugentlige studiekredse møder på portugisisk hver tirsdage og på engelsk hver torsdage.

Klik på mødekalender 2024 i menuen til venstre for at se mere info.


If you realized how powerful your thoughts are, you would never think a negative thought.

I Åndernes Bog kan du læse om åndernes egne svar på meningen med livet, universets orden, godt og ondt, reinkarnation, selveste guds eksistens, åndernes oprindelse og meget mere...

Læs mere eller bestil
bøgerne på:


https://kardec.dk/


 

I Mediernes Bog kan du læse om åndernes lære omkring forskellige typer af åndelige manifestationer, som: apport fænomener, materialisationer, direkte tale, automat-skrift (psykografi), psykofoni (trance-tale), healing osv...

Læs mere eller bestil
bøgerne på:


https://kardec.dk/

I Spiritismen - kort fortalt
giver en god indføring i
spiritismens historie og
åndeverdenens relation
til den fysiske verden.

Læs mere eller bestil
bøgerne på:


https://kardec.dk/

Bliv bekendt med

 

 

                 SPIRITISMEN         

 

EN NY EPOKE FOR

MENNESKEHEDEN

 

GUD,
DEN HØJESTE INTELLIGENS,
DEN FØRSTE ÅRSAG TIL ALTJESUS,
VEJVISER OG FORBILLEDE


KARDEC,
DET GRUNDLÆGGENDE FUNDAMENT


 

 

 

 

 

 

·    ÅNDERNES BOG

 

·    MEDIERNES BOG

 

·    EVANGELIET IFØLGE SPIRITISMEN

 

·    HIMMEL OG HELVEDE

 

·    GENESIS

 

 

 

“UDEN BARMHJERTIGHED INGEN FRELSE”
 

       Kærlighed og Barmhjertighed:
      Velvilje og gavmildhed
      mod alle menne
sker,
     overbærenhed med
     menneskers ufuldkommenhed og
     forladelse 
for uretfærdigheder
   
(AB, 886)                                 

 
 

    Det Internationale Spiritistiske Rådet

 

www.geeak.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net
Spiritisme - Espiritismo