Espiritismo
Menu 
Hvad er Spiritisme?
Allan Kardec
Den spiritistiske bevægelse, dannet i det 19. århundrede af Allan Kardec, er baseret på følgende grundlæggende principper:

   1.  Guds eksistens
   2.  Muligheden for at kommunikere med ånder
   3.  Reinkarnation
   4.  Sjælens udødelighed
   5.  Flere beboede verdener
 


Den Spiritistiske Lære i praksis 

Den Spiritistiske Praksis:

1 - Al spiritistisk praksis er gratis, i overensstemmelse med Evangeliets moralske principper: "Giv frit, det du frit har modtaget".

2 - Spiritismens praksis sakl være enkel, uden nogen ydre tilbedelse, sammenstemmende med det kristne princip om, at Gud bør dyrkes i ånd og sandhed.

3 - Spiritismen har ingen præstestand. I spiritistisk praksis bruges hverken alter, billeder, tilbedelse af billeder, sakramenter, skriftemål, syndsforladelse, processioner, ornamenter, alkoholiske eller hallucinogene midler, røgelse, tobak, talismaner, amuletter, horoskop, spådom, pyramider, krystaller, kompasser eller andre objekter.

4 - Spiritismen påtvinger ikke sine principper. Er man interesseret i at lære den at kende, bør man studere og undersøge den nærmere, før man eventuelt accepterer den.

5 - Mediumniteten, den evne som muliggør åndenes kommunikation med menneskene, er medfødt hos mange personer, uanset religion eller livsyn.

6 - Praktisering af mediumistiske evner bør bære baseret på den spiritistiske lære og den kristne moral.

7 - Spiritismen respekterer alle religioner og livsanskuelser, værdsætter alle bestræbelser på at udøve det gode arbejder for fred og fællesskab mellem alle nationer, uanset race, hudfarve, nationalitet, tro, kulturel eller social status. Den erkender også, at ”et virkelig godt menneske er det som i højere grad følger retfærdighedens, kærlighedens og barmhjertigheden
s”. (Evangeliet ifølge Spiritismen, kapitel 17, afsnit 3).

__  ·  __

 
“Atblive født, dø, genfødes og stadig gøre fremskridt. Sådan er loven.”
 

__  ·  __

 
Urokkelig tro er den tro som kan møde fornuften
ansigt til ansigt i alle Menneskehedens epoker.”
 

__  ·  __
 

Studiet af Allan Kardecs værker er grundlæggende
for den rette forståelse af den Spiritistiske Lære.
 

__  ·  __www.geeak.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net
Spiritisme - Espiritismo